Online aplikacija osnovnaTUZLA FILM FESTIVAL APLIKACIJA ZA PRIJAVU FILMA

(FILMOVI PRODUKCIJE 2022/2023)

ROK ZA PRIJAVE FILMOVA:
31.07.2023.IZJAVA

Ja / Mi pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću tvrdim /tvrdimo da je film kojim apliciram na učešće u Tuzla Film Festivalu moje vlasništvo i da ja / mi dole potpisani sam / smo isključivi vlasnik/ici svih prava i imamo puno ovlaštenje davanja ovih filmova za poslove u vezi sa projekcijama, promocijama i svim ostalim aktivnostima vezanim za film festival. Također odgovorno tvrdim / tvrdimo da ovaj film ne podliježe ni jednom sudskom procesu i da da ću / ćemo u slučaju eventualnih potraživanja trećih osoba prema ovom filmu lično preuzeti sve eventualne troškove i izdatke, u vezi sa svim potraživanjima. Također pristajem / pristajemo da snosim / snosimo sve troškove advokata u slučaju da Tuzla Film Festival bude tužen od strane bilo koje fizičke ili pravne osobe, a ako se tužba tiče pokretanja sudskog postupka u vezi sa filmom za koji garantujemo da je moje / naše vlasništvo.

Ja / Mi ćemo obeštetiti i osloboditi Tuzla Film Festival, njihove sponzore i partnere pojedinačno i skupno, od svih potraživanja, zahtjeva, gubitaka, štete, troškova, obaveza, uključujući i pravne troškove koji proizlaze iz ili u vezi s bilo kojim i svim potraživanjima ili potraživanjima trećih osoba, na temelju materijala dostavljenihTuzla Film Festivalu. Tuzla Film Festival ovimima moju dozvolu da koristi moje ime, moj film, fotografiju, te press materijale za promociju festivala.

Ja / Mi razumijemo da se materijali ne vraćaju pošiljaocu.

Pročitao sam/smo datu izjavu i ja / mi pristajemo i saglasni
smo sa svim odredbama i uvjetima Tuzla Film Festivala.

Ako imate problema sa slanjem online prijave javite nam se na mail: info@tff.ba

Zaštita od Spam-a

Prihvatam
  Odbijam

Informacije o filmu

Polja označena sa * su obavezna!
Ako autor djela želi pomoć od strane Tuzla Film Festivala prilikom prikazivanja filma široj javnosti u tom slučaju autor je saglasan da Tuzla Film Festival, pored njega, ima sva prava produkcije i distribucije navedenog filma*.
DA
NE

Nazad
 
Dalje

Tehničke informacije

Polja označena sa * su obavezna!

Blu-Ray (samo za dugometražne filmove)
Video fileNazad
 
Dalje

Režiser

Polja označena sa * su obavezna!
Nazad
 
Dalje

Producent i produkcijska kuća

Polja označena sa * su obavezna!

Nazad
 
Dalje

Filmska ekipa

Polja označena sa * su obavezna!


Scenarist:
Glavni snimatelj:
Glavni crtač i animator (ako je u pitanju animirani film):
Kompozitor muzike za film:
Nazad
 
Dalje

Podnosilac prijave

Polja označena sa * su obavezna!
Nazad
 

Pokrovitelji i sponzori

          

     

Prijatelji festivala

         

GENERALNI MEDIJSKI POKROVITELJ
kameleon